Video Một trong những trường hợp trị bệnh vảy nến ở Bắc Việt